Training: Introductieclass Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Training:  Introductieclass Oplossingsgerichte Gespreksvoering
Trainer:  Peter de Jong
Datum:  Zaterdag 7 november 2015
Locatie:  Parkkerk, Leeuwarden
Groepsgrootte:  Min. 6 en max. 12 deelnemers
Kosten:  50 euro
Plaats beschikbaar:  Ja

Inhoudelijk:
De training Introductieclass Oplossingsgerichte Gespreksvoering is een eerste kennismaking met het oplossingsgerichte model. Zo leert u wat de verschillen zijn tussen de probleemgerichte/traditionele benadering en de oplossingsgerichte benadering, wat de basishouding is en wordt er geoefend met een aantal bekende oplossingsgerichte gesprekstechnieken. De training is zowel theoretisch als praktisch van aard. Bij de training is een syllabus inbegrepen. 

Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Therapy) werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega's in Milwaukee, VS, in de jaren rond 1980. Oplossingsgerichte Therapie is fundamenteel anders dan vormen van traditionele psychotherapie met hun focus op probleemformulering en probleemoplossing, die sinds Freud gangbaar is. Oplossingsgerichte Therapie leunt sterk op de (veer)kracht van de cliënt door in te zoomen op eerdere oplossingen, conceptoplossingen en uitzonderingsgevallen op problemen. Het model is geschikt voor vele vormen en settingen van hulpverlening, waaronder pastoraat. Een van de grote krachten van OT is dat vele technieken zijn ontstaan tijdens de therapiesessies!


Informatie?
Voor meer informatie: Praktijk PDJ-Therapie, Peter de Jong
(M) 06 - 16 190 380


NB. Na retour ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier bent u pas officieel deelnemer van de training.