Training: Follow-up Oplossingsgerichte Gespreksvoering

Training:  Follow-up Oplossingsgerichte Gespreksvoering
Trainer:  Peter de Jong
Datum:  Een zaterdag in het najaar 2015, datum wordt t.z.t. bekend gemaakt
Locatie:  Parkkerk, Leeuwarden
Groepsgrootte:  Min. 6 en max. 12 deelnemers
Kosten:  50 euro
Plaats beschikbaar:  Ja

Inhoudelijk:
De follow-up training is een vervolg op de training Introductieclass Oplossingsgerichte Gespreksvoering. In deze follow-up trainingsdag wordt er aandacht besteed aan de algemene basisprincipes en houding van het oplossingsgerichte model. Er komen diverse nieuwe oplossingsgerichte gesprekstechnieken aan de orde waarmee wordt geoefend. Er is veel ruimte voor het stellen van vragen en er worden videodemonstraties getoond. Met deze training komt u steviger in het oplossingsgerichte model te zitten. 

Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Therapy) werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega's in Milwaukee, VS, in de jaren rond 1980. Oplossingsgerichte Therapie is fundamenteel anders dan vormen van traditionele psychotherapie met hun focus op probleemformulering en probleemoplossing, die sinds Freud gangbaar is. Oplossingsgerichte Therapie leunt sterk op de (veer)kracht van de cliënt door in te zoomen op eerdere oplossingen, conceptoplossingen en uitzonderingsgevallen op problemen. Het model is geschikt voor vele vormen en settingen van hulpverlening, waaronder pastoraat. Een van de grote krachten van OT is dat vele technieken zijn ontstaan tijdens de therapiesessies!


Informatie?
Voor meer informatie: Praktijk PDJ-Therapie, Peter de Jong
(M) 06 - 16 190 380


NB. Na retour ontvangst van het ingevulde inschrijfformulier bent u pas officieel deelnemer van de training.