dinsdag 29 oktober 2013

Handwijzer Oplossingsgerichte gespreksvoering in het pastoraat

Ik heb regelmatig de vraag gekregen van pastoraal werkers 'hoe pas je nu oplossingsgerichte gespreksvoering toe in een pastoraal gesprek'. Dit is voor mij reden geweest om een handwijzer te schrijven over dit onderwerp. Via dit boek worden pastoraal werkers en kerkleiders meegenomen in de oplossingsgerichte benadering in een pastorale setting.

Streef datum van het boek: 2e kwartaal 2015

Oplossingsgericht werken in het pastoraat
Een handwijzer voor pastoraal werkers en kerkleiders, Peter de Jong