vrijdag 28 juni 2013

HOOP!

"Hoop", wat een mooi en belangrijk woord eigenlijk. Zeker in therapiegesprekken is "hoop" van groot belang. We kennen allemaal wel de uitspraak "hoop doet leven", maar wat bedoelen we eigenlijk met het woord "hoop". Het woordenboek geeft aan: verwachting, vertrouwen. Ik koppel het aan een bepaalde "uitkomst". Als mensen hulp zoeken verwachten ze dat hun situatie gaat verbeteren. Vragen die de therapeut daarbij kan stellen zijn:

  • Wat hoop je dat er gaat veranderen door deze therapie?
  • Op welke manier hoop je dat wij gaan samenwerken?
  • Wat hoop je dat anderen aan jou gaan zien als positieve verandering?   
  • Hoe hoop je dat je relatie met je partner wordt?
  • Hoe hoop je dat je partner gaat reageren als je ...
  • enz.
Vooral vragen die de therapeut stelt gericht op het sterkte perspectief van de cliënt en niet op het zwakte perspectief dragen bij aan het ontwikkelen van hoop! Als mensen zicht krijgen op wat ze wél goed doen en kunnen, hulpbronnen (intern en extern), vaardigheden, eerdere succesjes, uitzonderingen op het probleem, enz. krijgen ze steeds meer hoop.

De oplossingsgerichte psychotherapeutische benadering is ook vooral een hoopvolle benadering! Gericht op verandering, vooruitgang en de gewenste situatie. Het is de taal van hoop!

Het is toch mooi als cliënten zeggen: "goed dat ik weer ben geweest, want ik heb toch weer wat meer hoop gekregen!"

Lopen jullie vast in je relatie en willen jullie hulp vanuit de oplossingsgerichte benadering? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!