vrijdag 29 maart 2013

Focus op de gewenste situatie

Het lijkt mens eigen om te focussen op problemen en fouten. Het verbaast mij elke keer weer hoe goed mensen hun probleem kunnen beschrijven tot in de kleinste detail. Mensen die worstelen met een seksverslaving beschrijven vaak uitvoering hun probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan. Het is niet altijd eenvoudig om het gesprek dan te 'kantelen' van problem talk richting solution talk. Toch is in dit proces de therapeut van onschatbare waarde voor de cliënt! Het is voor de hersenen bijzonder ingewikkeld om de overgang te maken van praten over problemen naar praten over oplossingen. De taak van de therapeut is om dit proces te ondersteunen en te dirigeren.  
Mijn ervaring is dat veel therapeuten, hulpverleners, coaches, pastoraal werkers enz. het lastig vinden als cliënten blijven praten over problemen. En laten we eerlijk zijn, dit is ook intensief, voor cliënt en therapeut.

Zolang de cliënt blijft praten in termen van problemen kan er nog geen richting bepaald worden voor een geslaagde therapie en om vooruitgang te meten is er een begin situatie en een gewenste situatie nodig. Altijd stel ik de vraag 'wat wil je als resultaat van deze therapie'. Vaak is een standaard antwoord op deze vraag: 'tja ... ik weet het niet precies'.

Kantelen naar oplossingen:
Mensen zijn geneigd om te focussen op problemen, fouten en beperkingen. Mijn advies is, help mensen te focussen op oplossingen. Breng samen met je cliënt de gewenste situatie in beeld. Een oplossingsgerichte techniek hiervoor is de wondervraag. Deze vraag is inductief ontstaan, geboren uit de praktijk! Eén van de belangrijkste grondleggers van de Oplossingsgerichte Therapie is Insoo Kim Berg. Zij had een gesprek met een depressieve vrouw die al vele hulpverleners had gehad en die haar vanuit het 'medisch model', hielpen, maar niet verder met haar kwamen. Insoo Kim Berg ging met deze vrouw in gesprek en tijdens het gesprek zei de vrouw, 'alleen een wonder kan mij nog helpen'. Insoo was zo slim om door te vragen over dat wonder! De vrouw maakte een gedetailleerde beschrijving van de dag na het wonder. Ze maakte als het ware een soort 'foto' van haar gewenste situatie. Insoo Kim Berg ging uitvoerig op dit wonder in. De vragen die daarna volgden waren gericht op het sterkte perspectief van de cliënt!

Meer weten over Oplossingsgerichte gespreksvoering?
25 mei 2013 geef ik een training in Oplossingsgerichte Gespreksvoering. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan!

Geen opmerkingen:

Een reactie posten