donderdag 26 december 2013

Introductiefilmpje PDJ-Therapie

Op YouTube heb ik een kort introductiefilmpje gezet over mijn praktijk PD-Therapie. Naast individuele- en relatietherapie en (team)coaching geef ik training in Oplossingsgerichte gespreksvoering. De kracht van PDJ-Therapie is dat het:

 • resultaatgericht, 
 • doelgericht, 
 • succesgericht  
 • oplossingsgericht werkt
In de therapie ga ik niet voorbij aan jouw probleem en de oorzaak daarvan, maar ik besteed vooral veel aandacht aan jouw gewenste situatie. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat jij voor het probleem in de plaats wilt. Mijn therapie is er op gericht dat jij expert wordt op het gebied van succes en niet op het gebied van het defect!


dinsdag 29 oktober 2013

Handwijzer Oplossingsgerichte gespreksvoering in het pastoraat

Ik heb regelmatig de vraag gekregen van pastoraal werkers 'hoe pas je nu oplossingsgerichte gespreksvoering toe in een pastoraal gesprek'. Dit is voor mij reden geweest om een handwijzer te schrijven over dit onderwerp. Via dit boek worden pastoraal werkers en kerkleiders meegenomen in de oplossingsgerichte benadering in een pastorale setting.

Streef datum van het boek: 2e kwartaal 2015

Oplossingsgericht werken in het pastoraat
Een handwijzer voor pastoraal werkers en kerkleiders, Peter de Jong

vrijdag 28 juni 2013

HOOP!

"Hoop", wat een mooi en belangrijk woord eigenlijk. Zeker in therapiegesprekken is "hoop" van groot belang. We kennen allemaal wel de uitspraak "hoop doet leven", maar wat bedoelen we eigenlijk met het woord "hoop". Het woordenboek geeft aan: verwachting, vertrouwen. Ik koppel het aan een bepaalde "uitkomst". Als mensen hulp zoeken verwachten ze dat hun situatie gaat verbeteren. Vragen die de therapeut daarbij kan stellen zijn:

 • Wat hoop je dat er gaat veranderen door deze therapie?
 • Op welke manier hoop je dat wij gaan samenwerken?
 • Wat hoop je dat anderen aan jou gaan zien als positieve verandering?   
 • Hoe hoop je dat je relatie met je partner wordt?
 • Hoe hoop je dat je partner gaat reageren als je ...
 • enz.
Vooral vragen die de therapeut stelt gericht op het sterkte perspectief van de cliënt en niet op het zwakte perspectief dragen bij aan het ontwikkelen van hoop! Als mensen zicht krijgen op wat ze wél goed doen en kunnen, hulpbronnen (intern en extern), vaardigheden, eerdere succesjes, uitzonderingen op het probleem, enz. krijgen ze steeds meer hoop.

De oplossingsgerichte psychotherapeutische benadering is ook vooral een hoopvolle benadering! Gericht op verandering, vooruitgang en de gewenste situatie. Het is de taal van hoop!

Het is toch mooi als cliënten zeggen: "goed dat ik weer ben geweest, want ik heb toch weer wat meer hoop gekregen!"

Lopen jullie vast in je relatie en willen jullie hulp vanuit de oplossingsgerichte benadering? Neem dan vrijblijvend contact met mij op!

vrijdag 29 maart 2013

Focus op de gewenste situatie

Het lijkt mens eigen om te focussen op problemen en fouten. Het verbaast mij elke keer weer hoe goed mensen hun probleem kunnen beschrijven tot in de kleinste detail. Mensen die worstelen met een seksverslaving beschrijven vaak uitvoering hun probleem en de ontstaansgeschiedenis daarvan. Het is niet altijd eenvoudig om het gesprek dan te 'kantelen' van problem talk richting solution talk. Toch is in dit proces de therapeut van onschatbare waarde voor de cliënt! Het is voor de hersenen bijzonder ingewikkeld om de overgang te maken van praten over problemen naar praten over oplossingen. De taak van de therapeut is om dit proces te ondersteunen en te dirigeren.  
Mijn ervaring is dat veel therapeuten, hulpverleners, coaches, pastoraal werkers enz. het lastig vinden als cliënten blijven praten over problemen. En laten we eerlijk zijn, dit is ook intensief, voor cliënt en therapeut.

Zolang de cliënt blijft praten in termen van problemen kan er nog geen richting bepaald worden voor een geslaagde therapie en om vooruitgang te meten is er een begin situatie en een gewenste situatie nodig. Altijd stel ik de vraag 'wat wil je als resultaat van deze therapie'. Vaak is een standaard antwoord op deze vraag: 'tja ... ik weet het niet precies'.

Kantelen naar oplossingen:
Mensen zijn geneigd om te focussen op problemen, fouten en beperkingen. Mijn advies is, help mensen te focussen op oplossingen. Breng samen met je cliënt de gewenste situatie in beeld. Een oplossingsgerichte techniek hiervoor is de wondervraag. Deze vraag is inductief ontstaan, geboren uit de praktijk! Eén van de belangrijkste grondleggers van de Oplossingsgerichte Therapie is Insoo Kim Berg. Zij had een gesprek met een depressieve vrouw die al vele hulpverleners had gehad en die haar vanuit het 'medisch model', hielpen, maar niet verder met haar kwamen. Insoo Kim Berg ging met deze vrouw in gesprek en tijdens het gesprek zei de vrouw, 'alleen een wonder kan mij nog helpen'. Insoo was zo slim om door te vragen over dat wonder! De vrouw maakte een gedetailleerde beschrijving van de dag na het wonder. Ze maakte als het ware een soort 'foto' van haar gewenste situatie. Insoo Kim Berg ging uitvoerig op dit wonder in. De vragen die daarna volgden waren gericht op het sterkte perspectief van de cliënt!

Meer weten over Oplossingsgerichte gespreksvoering?
25 mei 2013 geef ik een training in Oplossingsgerichte Gespreksvoering. Wilt u meedoen? Meldt u dan aan!

maandag 4 februari 2013

Oplossingsgerichte Therapie bij seksverslaving

De laatste jaren wordt er steeds meer gesproken over seksverslaving. In de beginjaren van 2000 begon het mijn interesse te wekken en ik begon mij in deze voor mij toen nog 'onbekende' verslaving te verdiepen. Ik wilde begrijpen wat seksverslaving was en wat de oorzaken en gevolgen van de verslaving waren. Ook ging ik mij verdiepen in de therapie bij seksverslaving. Inmiddels een aantal jaren verder ben ik anders gaan denken over de behandeling van seksverslaving. Hieronder leest u welke therapie ik gebruik en waarom!

De Oplossingsgerichte Therapie:
Oplossingsgerichte Therapie (Solution Focused Therapy) is een vorm van gesprekstherapie (psychotherapie) en werd ontwikkeld door Steve de Shazer, Insoo Kim Berg en hun collega's in Milwaukee, VS, in de jaren rond 1980. Oplossingsgerichte Therapie is fundamenteel anders dan vormen van traditionele psychotherapie met hun focus op probleemformulering en probleemoplossing. Oplossingsgerichte Therapie leunt strek op de (veer)kracht van de cliënt door in te zoomen op eerdere oplossingen, conceptoplossingen en uitzonderingsgevallen op problemen. Een van de grote krachten van OT is dat vele technieken zijn ontstaan tijdens de therapiesessies! De therapie is vooral oplossingsgericht, doelgericht en resultaatgericht. Belangrijke gesprekstechnieken waaronder de schaalvraag en wondervraag zijn populair onder vele therapeut en coaches. De oplossingsgerichte technieken laten zich makkelijk aanpassen aan de situatie en zijn altijd inzetbaar! Vanaf het eerste moment dat ik in aanraking kwam met het Oplossingsgerichte-model was ik gelijk verkocht! Het mooie aan Oplossingsgerichte therapie vind ik dat je niet met de diagnose werkt, maar met persoon! De therapie haalt het beste in de cliënt naar boven door in te zoomen op competentie, (eerdere) successen, vaardigheden en hulpbronnen.

Seksverslaving:
De aandacht van traditionele therapie bij seksverslaving gaat vooral uit naar de onderliggende symptomen (autoritaire opvoeding, trauma's, etc.) en het bestrijden van het ongewenste seksuele gedrag. In de behandeling van seksverslaving vanuit de Oplossingsgerichte Therapie wordt er niet of nauwelijks aandacht besteed aan deze onderliggende symptomen. Dr. Gertjan van Zessen seksuoloog en psycholoog schrijft ook in zijn boek 'seks begrijpen en veranderen', dat een grondige probleemanalyse (analyse naar de oorzaken van de problemen) hooguit wat inzicht geeft in het begrijpen van de seksverslaving, maar vaak zelfs dat niet eens! 
Met de Oplossingsgerichte vraag: 'wat wil je voor je seksverslaving in de plaats?', wordt er gelijk richting bepaald en de verwachting onderzocht voor de therapie. Ik ben altijd weer onder de indruk van wat mensen zeggen en anders willen in hun leven. Door een uitgebreide analyse te maken met de cliënt wat zijn gewenste situatie is in het heden en de toekomst waarin de problemen niet of nauwelijks meer voorkomen wordt de hoop in concrete en haalbare doelen gevisualiseerd. Dit is een proces tussen cliënt en therapeut dat vooral langzaam moet gebeuren. De doelen die tijdens dit proces worden geconstrueerd zijn doelen die uit het dagelijks leven van de cliënt zelf komen. En geven een beschrijving van de aanwezigheid van iets wenselijks, in plaats van de afwezigheid van iets wat ongewenst is! Tijdens de therapiesessies wordt vooral onderzocht naar wat de cliënt doet dat hem ook echt helpt en dichterbij zijn doel brengt. Met behulp van allerlei Oplossingsgerichte vragen (relatievragen, schaalvragen, indirecte en directe complimenten, reframes, stel dat vragen, etc, etc.) wordt de taal van hoop voortgezet en vooruitgang gemeten! Terugval in het ongewenste seksuele gedrag ligt altijd op de loer, de OT-therapeut is alleen maar geïnteresseerd in hóe de cliënt daar is uitgekomen en of hij dat de volgende keer weer zo kan doen. 

De voordelen van OT bij seksverslaving:
 • Er komt geen spanning op de relatie tussen cliënt en therapeut bij terugval 
 • De behandeling is korter en goedkoper, omdat de probleemanalyse wordt overgeslagen
 • De behandeling is leuker en ontspannender voor cliënt en therapeut omdat de aandacht uitgaat naar wat er wel goed gaat
 • De samenwerking en rapport verlopen natuurlijk en soepel vanwege de respectvolle en hoopvolle benadering
Dit blog is een kleine impressie van de kracht van Oplossingsgerichte Therapie bij seksverslaving. Ben je nieuwsgierig naar deze Oplossingsgerichte benadering? Praktijk PDJ-Therapie geeft op zaterdag 25 mei 2013 in Leeuwarden een introductie training in Oplossingsgerichte Gespreksvoering! Kijk voor informatie en aanmelding op www.pdjtherapie.blogspot.nl/p/trainingen.html