maandag 14 mei 2012

Meten is weten

Meten is weten. Mensen willen graag alles meten of nog beter, meetbaar maken. Hoe meten we nu vooruitgang?  Hoe meten we bijvoorbeeld vooruitgang bij cliënten in een hulpverleningstraject? Met behulp van één van de vele technieken van oplossingsgerichte therapie: de 'schaalvraag'. De schaalvraag is een vraag die je als therapeut aan de cliënt kan stellen om vooruitgang te 'meten'. De vraag kan gesteld worden omtrent motivatie om aan een oplossing te werken, of om te meten hoeveel vertrouwen iemand heeft om oplossingen te vinden en om vooruitgang in kaart te brengen. Vanuit mijn praktijk heb ik goede ervaring met deze 'schaalvraag'. Hoe werkt de schaalvraag nu?
De oplossingsgerichte schaalvraag
Je moet je een schaal van 0 tot en met  10 voorstellen. Waarbij 0 betekent dat er nog niets is bereikt van wat de cliënt wil veranderen en waar 10 de ideale situatie voorstelt. De cliënt wordt gevraagd om de huidige/actuele situatie een cijfer te geven. Er ontstaat een therapeutische dialoog omtrent dit cijfer. Er wordt specifiek gevraagd naar wat er zoal werkt, welke hulpbronnen beschikbaar zijn, hoe het gelukt is (krachten), etc. De volgende vraag kan zijn hoe een stapje hoger op de schaal eruit ziet. Hoe ziet het leven er dan uit, wat is er dan anders, Wie zou het opvallen, hoe zou die reageren, hoe zou jij dan weer reageren, etc. Een kleine stap vooruit moet binnen handbereik liggen. De cliënt moet een succeservaring op doen.
Hierin komt de filosofie van oplossingsgericht werken naar voren: een kleine verandering heeft invloed op het gehele systeem en kan tot grote veranderingen leiden.
Gedurende het traject krijgt de cliënt zicht op wat er al werkt, wat belangrijke hulpbronnen intrinsiek en extrinsiek zijn, eerdere successen, mogelijkheden, uitzonderingen, etc.
Oplossingsgerichte therapie is vooral pragmatisch, maar zowel voor therapeut als voor cliënt hard werken!
Het is een therapie die erg diep gaat qua analyse over de gewenste situatie voor heden en toekomst! Bij het uitwerken van de schaalvraag zeggen mijn cliënten vaak: 'als ik dit zo bekijk dan ben ik eigenlijk al goed bezig'. Gedurende het traject neemt het vertrouwen van de cliënt toe!