vrijdag 30 maart 2012

Weerstand is geen bruikbaar begrip, een houding van "niet weten" is beter!

Als een cliënt de adviezen van de hulpverlener niet aanneemt wordt dit vaak door de hulpverlener gelabeld als "weerstand". Nu is weerstand géén bruikbaar begrip. Het geeft aan dat de cliënt, A: een goede reden heeft om zich zo te gedragen als hij doet en B: de cliënt andere mogelijkheden ziet voor verandering.
Oplossingsgerichte hulpverleners hebben een basishouding van "niet weten". Dat betekent dat de hulpverlener onvoorwaardelijk de percepties van de cliënt respecteert! Als oplossingsgerichte hulpverlener intervenieer je binnen het referentiekader van de cliënt. Door het gedrag van de cliënt als weerstand te labelen geef je de cliënt een gevoel dat hij niet aan zijn probleem wil werken en een brevet van onvermogen. Wat je wil laten gebeuren is dat er een goede samenwerkingsrelatie op gang komt omtrent het construeren van oplossingen voor een betere toekomst van de cliënt! Hierbij is een houding van "niet weten" constructiever, respectvol en hoopvol!     

Geen opmerkingen:

Een reactie posten