woensdag 30 december 2020

Seksverslaving - Vat van Zelfwaardering, door Dr. Gertjan van Zessen

NB. PDJ-Therapie is opgeleid en gecertificeerd als zelfstandig behandelaar door Gertjan van Zessen!

Vat van zelfwaardering is in hoofdzaak ontwikkeld in een lange carrière als wetenschappelijk onderzoeker en behandelaar (Gertjan van Zessen) op het gebied van de seksverslaving. Het probleem daarbij is dat mensen zich innerlijk gedwongen voelen om bepaalde seksuele handelingen of fantasie op te zoeken, terwijl dat gedrag mede of overwegend negatieve consequenties heeft. Hoewel het gedrag weinig of niets meer oplevert, lukt het niet om het op eigen kracht bij te stellen of los te laten. Dit leidt tot problemen in relatie, werk of het eigen welbevinden, schaadt de gezondheid (soa, aids) of is strafbaar (kinderporno). Uit onvrede met de beschikbare behandelmogelijkheden van dit gedrag als een verslavingsziekte, heb ik lang gezocht naar een behandelaanpak die positief staat tegenover seksualiteit en die ook aansluit bij moderne inzichten uit de psychologie over gewoontevorming, hersenfuncties, de invloed van stress en de belangrijke rol van het onbewuste in ons doen en laten. Het vat vraagt (zwakke, zich verslaafd voelende) mensen niet om sterk te zijn, zich hoge doelen te stellen of aan intellectueel zelfonderzoek te doen. Het biedt handvatten om snel weer contact te maken met het gevoel dat men wel controle heeft over het eigen handelen en gevoelsleven, al is het ‘maar’ via micro-opdrachten. Het feit dat de redenen en oorzaken van het gedrag niet geproblematiseerd worden maar de aandacht ligt bij klein gedrag in het hier-en-nu, maakt dat de behandeling snel impact heeft en er, voor de persoon zelf en zijn omgeving, snel veranderingen zichtbaar worden.

Met het vat van zelfwaardering als uitgangspunt, is een samenhangend behandelmodel ontwikkeld waarin ook de achterliggende en bijkomende vraagstukken rond seksverslaving kunnen worden opgelost. Denk dan aan:

  • Herstel van vertrouwen en seksualiteit in de relatie
  • Het ontwikkelen van een alternatieve vorm van seksbeleving: niet op basis van externe spanning maar op contact
  • Beter leren omgaan met specifieke seksuele voorkeuren, zoals fetish, sadomasochisme, biseksualiteit en andere verlangens

Het grote voordeel van de toepassing van het model bij ‘seksverslaving’ is dat het zo snel en constructief werkt. De winst die door de meeste patiënten wordt ervaren is allereerst een betere controle over et voorheen verslaafde gedrag, maar ook en vooral een toename van effectiviteit en competentie in het omgaan met dagelijkse stress en het nemen van initiatief. Mensen voelen zich letterlijk en figuurlijk beter functioneren, meer zichtbaar in gezinsleven, relatie en werk. Deze grote doelen worden in gemiddeld 5-7 zittingen bereikt.
Meer lezen: www.vanzessen.com.

De genoemde behandelaars die lid zijn van de NVVS zijn ervaren seksuoloog en allen in staat om seksverslaving te behandelen. Publicaties over het model en seksverslaving door Gertjan van Zessen: Seksverslaving begrijpen en veranderen (2016); Als seks verslavend wordt (2012); Wisselend Contact, over het ontstaan van seksverslaving (2015) en Verder na Seksverslaving (2014).

NIEUW BOEK! SEKSVERSLAVING: CASUÏSTIEK (2017)

De bezoekgegevens van onze site over seksverslaving laten zien dat de pagina’s met concrete voorbeelden van seksverslaving veel gelezen worden. Het helpt kennelijk om te zien hoe het bij anderen zit. Die gedachte hebben we uitgewerkt in dit boek, specifiek voor de therapie met het vat van zelfwaardering. Gertjan van Zessen & Sanne Rosier beschrijven dertien casussen uit de eigen praktijk. Ze laten zien hoe ‘seksverslaving’ ingrijpt op de persoon en de relatie, en hoe complex de onbeheerste seksualiteit kan zijn verweven met allerlei andere problematiek. Maar ook hoe bijzonder de veranderingen kunnen zijn als mensen met hun eigenwaarde aan de slag gaan. In de keuze van de gevalsbeschrijvingen hebben we extra aandacht aan vrouwen die de regie over hun seksualiteit kwijt zijn.
Het casuïstiekboek is ook geschreven voor de hulpverleners die met het vat van zelfwaardering hebben leren werken.

Het boek is uitgegeven bij BraveNewBooks in Amsterdam. Klik hier voor de Ebook versie.

PDJ-Therapie is opgeleid en gecertificeerd door Gertjan van Zessen! Wilt u een intake bij PDJ-Therapie? Neem dan via mail of telefonisch contact op!


dinsdag 29 december 2020

 PDJ-Therapie, wenst iedereen een goed en vooral gezond 2021!zondag 29 mei 2016

Vraag naar de "gewenste" situatie

Oplossingsgerichte werkers zijn niet zozeer geïnteresseerd in het verleden van de cliënt, ook niet in hoe het probleem is ontstaan. Oorzaken van het probleem en een uitgebreide probleemanalyse wordt natuurlijk wel verkend en erkend, maar er wordt niet gedetailleerd op doorgevraagd.

Een goede manier om je cliënten te helpen is om hen te vragen wat zij voor het probleem in de plaats willen. Je helpt je cliënt goed om als coach/therapeut daar veel aandacht aan te besteden. Door toekomstgerichte vragen te stellen aan de cliënt over zijn gewenste situatie ontstaat er een soort foto met daarop alle details met wat de cliënt hoopt dat er gaat gebeuren.

Vragen die je kunt stellen over de gewenste situatie:

"Stel dat je probleem over een tijd is opgelost, wat zou je dan anders doen?"

of

"Stel dat er een wonder zou gebeuren en jouw probleem in een keer zou verdwijnen, waaraan zou je dan merken dat er een wonder is gebeurd"

of

"Stel dat je je volgende week beter voelt, wat zou je dan anders doen?"

Cliënten kunnen vaak alleen nog maar in termen denken van problemen, omdat het probleem er al zo lang is of omdat het zo heftig is. Door de focus te leggen op de gewenste situatie "hoe wil je dat het wordt" verschuif je de aandacht van de cliënt naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Probeer het eens uit en verbaas je over de informatie die vrijkomt!

woensdag 7 oktober 2015

7 november a.s. is er een training Oplossingsgerichte Gespreksvoering!

De datum is bekend voor de training in Oplossingsgerichte Gespreksvoering "Introductieclass".

De datum is 7 november 2015 en vindt plaats te Leeuwarden in de Parkkerk.

Adres:
Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD Leeuwarden

Meer info over de training vindt u op: 

http://pdjtherapie.blogspot.nl/p/trainingen.html

zaterdag 28 februari 2015

PDJ-Therapie trainingen in 2015 Oplossingsgerichte gespreksvoering

Wilt u een training volgen in Oplossingsgerichte gespreksvoering? Praktijk PDJ-Therapie geeft twee trainingen, te weten de Introductieclass en de Follow-up.

De Introductieclass is een introductie in Oplossingsgerichte gespreksvoering. Na deze eendaagse training heeft u de theoretische kaders helder van de Oplossingsgerichte benadering, heeft u kennis gemaakt en geoefend met de belangrijkste Oplossingsgerichte gesprekstechnieken. En bent u in staat om een "Oplossingsgericht" gesprek te voeren.

De Follow-up training is ook een eendaagse training en is een verdieping op de introductieclass. In deze training komt u steviger te zitten in het oplossingsgerichte model en maakt u kennis met meer oplossingsgerichte technieken.

Tijdens te trainingen is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De trainingen zijn gericht op zowel theoretisch- als praktisch leren.

De data van de trainingen wordt z.s.m. bekend gemaakt op de site.

Heeft u vragen over de trainingen dan kunt u mailen naar pdjtherapie@gmail.com, of bellen: 06-16190380.

zondag 23 februari 2014

Praktijk PDJ-Therapie Trainingen: Oplossingsgerichte gespreksvoering!

Wilt u een training volgen in Oplossingsgerichte Gespreksvoering? Dat kan!

Ik geef twee trainingen in Oplossingsgerichte Gesprekstherapie te weten:
Introductieclass op 8 november 2014 en de
Follow-up op 29 november 2014.

Ook kan het zijn dat u een maatgerichte training wilt voor een specifieke doelgroep.
Praktijk PDJ-Therapie is gespecialiseerd in Oplossingsgerichte Gesprekstherapie. Bel gerust voor informatie of advies, T 06 16190380.

vrijdag 10 januari 2014

Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, succesgericht, doelgericht en resultaatgericht


Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, succesgericht, doelgericht en resultaatgericht. In dit filmpje probeer ik dat op hoofdlijnen uit te leggen.