zondag 29 mei 2016

Vraag naar de "gewenste" situatie

Oplossingsgerichte werkers zijn niet zozeer geïnteresseerd in het verleden van de cliënt, ook niet in hoe het probleem is ontstaan. Oorzaken van het probleem en een uitgebreide probleemanalyse wordt natuurlijk wel verkend en erkend, maar er wordt niet gedetailleerd op doorgevraagd.

Een goede manier om je cliënten te helpen is om hen te vragen wat zij voor het probleem in de plaats willen. Je helpt je cliënt goed om als coach/therapeut daar veel aandacht aan te besteden. Door toekomstgerichte vragen te stellen aan de cliënt over zijn gewenste situatie ontstaat er een soort foto met daarop alle details met wat de cliënt hoopt dat er gaat gebeuren.

Vragen die je kunt stellen over de gewenste situatie:

"Stel dat je probleem over een tijd is opgelost, wat zou je dan anders doen?"

of

"Stel dat er een wonder zou gebeuren en jouw probleem in een keer zou verdwijnen, waaraan zou je dan merken dat er een wonder is gebeurd"

of

"Stel dat je je volgende week beter voelt, wat zou je dan anders doen?"

Cliënten kunnen vaak alleen nog maar in termen denken van problemen, omdat het probleem er al zo lang is of omdat het zo heftig is. Door de focus te leggen op de gewenste situatie "hoe wil je dat het wordt" verschuif je de aandacht van de cliënt naar mogelijkheden i.p.v. beperkingen.

Probeer het eens uit en verbaas je over de informatie die vrijkomt!

woensdag 7 oktober 2015

7 november a.s. is er een training Oplossingsgerichte Gespreksvoering!

De datum is bekend voor de training in Oplossingsgerichte Gespreksvoering "Introductieclass".

De datum is 7 november 2015 en vindt plaats te Leeuwarden in de Parkkerk.

Adres:
Jan van Scorelstraat 76, 8932 DD Leeuwarden

Meer info over de training vindt u op: 

http://pdjtherapie.blogspot.nl/p/trainingen.html

zaterdag 28 februari 2015

PDJ-Therapie trainingen in 2015 Oplossingsgerichte gespreksvoering

Wilt u een training volgen in Oplossingsgerichte gespreksvoering? Praktijk PDJ-Therapie geeft twee trainingen, te weten de Introductieclass en de Follow-up.

De Introductieclass is een introductie in Oplossingsgerichte gespreksvoering. Na deze eendaagse training heeft u de theoretische kaders helder van de Oplossingsgerichte benadering, heeft u kennis gemaakt en geoefend met de belangrijkste Oplossingsgerichte gesprekstechnieken. En bent u in staat om een "Oplossingsgericht" gesprek te voeren.

De Follow-up training is ook een eendaagse training en is een verdieping op de introductieclass. In deze training komt u steviger te zitten in het oplossingsgerichte model en maakt u kennis met meer oplossingsgerichte technieken.

Tijdens te trainingen is er voldoende gelegenheid voor het stellen van vragen. De trainingen zijn gericht op zowel theoretisch- als praktisch leren.

De data van de trainingen wordt z.s.m. bekend gemaakt op de site.

Heeft u vragen over de trainingen dan kunt u mailen naar pdjtherapie@gmail.com, of bellen: 06-16190380.

zondag 23 februari 2014

Praktijk PDJ-Therapie Trainingen: Oplossingsgerichte gespreksvoering!

Wilt u een training volgen in Oplossingsgerichte Gespreksvoering? Dat kan!

Ik geef twee trainingen in Oplossingsgerichte Gesprekstherapie te weten:
Introductieclass op 8 november 2014 en de
Follow-up op 29 november 2014.

Ook kan het zijn dat u een maatgerichte training wilt voor een specifieke doelgroep.
Praktijk PDJ-Therapie is gespecialiseerd in Oplossingsgerichte Gesprekstherapie. Bel gerust voor informatie of advies, T 06 16190380.

vrijdag 10 januari 2014

Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, succesgericht, doelgericht en resultaatgericht


Oplossingsgerichte therapie is toekomstgericht, succesgericht, doelgericht en resultaatgericht. In dit filmpje probeer ik dat op hoofdlijnen uit te leggen. 


donderdag 26 december 2013

Introductiefilmpje PDJ-Therapie

Op YouTube heb ik een kort introductiefilmpje gezet over mijn praktijk PD-Therapie. Naast individuele- en relatietherapie en (team)coaching geef ik training in Oplossingsgerichte gespreksvoering. De kracht van PDJ-Therapie is dat het:

  • resultaatgericht, 
  • doelgericht, 
  • succesgericht  
  • oplossingsgericht werkt
In de therapie ga ik niet voorbij aan jouw probleem en de oorzaak daarvan, maar ik besteed vooral veel aandacht aan jouw gewenste situatie. Ik ben vooral geïnteresseerd in wat jij voor het probleem in de plaats wilt. Mijn therapie is er op gericht dat jij expert wordt op het gebied van succes en niet op het gebied van het defect!


dinsdag 29 oktober 2013

Handwijzer Oplossingsgerichte gespreksvoering in het pastoraat

Ik heb regelmatig de vraag gekregen van pastoraal werkers 'hoe pas je nu oplossingsgerichte gespreksvoering toe in een pastoraal gesprek'. Dit is voor mij reden geweest om een handwijzer te schrijven over dit onderwerp. Via dit boek worden pastoraal werkers en kerkleiders meegenomen in de oplossingsgerichte benadering in een pastorale setting.

Streef datum van het boek: 2e kwartaal 2015

Oplossingsgericht werken in het pastoraat
Een handwijzer voor pastoraal werkers en kerkleiders, Peter de Jong